Elementi za ocjenu turističke ponude

Vizija razvoja turističke destinacije najčešće uključuje globalne ideje vodilje kao metode strateške analize i planiranja. Destinacija je koncept geografskog prostora čije su granice određene različitim odnosima između lokalne zajednice,atrakcija  i turista.

Prednosti  turističke  destinacije:

  1. Bolja iskorištenost turističkog prostora
  2. Potpunija valorizacija turističkih resursa
  3. Atraktivnija turistička  ponuda
  4. Šire mogućnosti za stvaranje turističkog identiteta na turističkom tržištu
  5. Bolja promocija i distribucija na turističom tržištu
  6. Kvaliteniji odmor turista u destinaciji
rolex replica salehublot replica salecartier replica sale