Jablaničko jezero

Neiskorišten turistički potencijal

Jablaničko jezero jedna je od starijih i poznatijih  BH turističkih destinacija,ali nikako ne uspijeva da se afirmira šire sa svim svojim prisutnim potencijalima. Ovo vječtačko jezero,nastalo od jeseni 1954. godine, u dužini od 30 km proteže se od mjesta Jablanica  do Konjica, ima površinu od 14.5 km kvadratnih,najveću širinu 1.200 metara,maksmimalnu dubinu 270 metara, još uvijek nema odgovarajuću infrastrukturu, ni propagandu,nema posebnog turističkog prospekta, kao ni objedinjenu ponudu sadržaja.

U svojim zaljevima Orahovica,Ribići, Nevizraci, Kostajnici, Buturović Polju, i na Čivelju, jezero kao turističko-rekreativna destinacija tek poslije 1996. godine dobija određene manje kapacitete za duži boravak,kampovanje,uređene plaže, parking, i to zahvaljujući jedino privatnoj inicijativi građana.

Trenutačno postoje manji kampovi u selu Orahovica,Ostrošcu,Buturović Polju i na Čivelju, dok smještajni kapaciteti postoje u vili "Palma" i vili "Mehić", usluge ugostiteljske pruža restoran "Orahovica" a usluge kampovanja pružaju placevi "Oaza" i "Refa". Takođe usluge noćenje pružaju i privatne vikendice na potezu mjesta Papratsko do Orahovice ( 12 km) dužine puta.

Kompletna ponuda jezera nije dovoljno prezentirana a niti uvezana s turističkim agencijama i domaćom radinošću, a nema kvalitetne  sadržajne ponude kakvu traže gosti.

Takođe, jezeru u ljetnom periodu nedostaje mjerenje bakteriološke ispravnosti vode,slabi u pristupni putevi ka jezeru, parkinzi ni blizu dovoljni, nema organizirane usluge iznajmljivanja šatora,čamaca,kanua,suncobrana i drugih sličnih sadržaja.

Najizvjesniju perspektivu ima lokacija Buturović polje, naselje udaljeno 7 km od Ostršca, za koju je općina Konjic tek izradila regulacioni plan. Druga lokacija koja se planira urediti je Mravinjac-Čelebići (6 km udaljeno od Konjica).

Od sportsko-rekreativnih aktivnosti na jezeru postoji organiziran tradicionalni plivački miting u Lisičićima (općina Konjic) i veslački maraton Ostrožac-Papratsko u jablaničkoj općini. Trenutno ne postoje druge aktivnosti i manifestacije koje se odvijaju na Jezeru.

panerai replica ukrolex replica salecartier replica