Pojam zaštite voda

Zaštita  voda od onečišćavanja provodi se radi očuvanja života i zdravlja ljudi i zaštite okoliša,te omogućavanja neškodljivog i nesmetanog korištenja voda za različite namjene.

Zaštita  voda ostvaruje se nadzorom nad stanjem kvaliteta voda i izvorima onečišćavanja,sprečavanjem,ograničavanjem i zabranjivanjem radnji i ponašanja koja mogu utjecati na onečišćenje voda i stanje okoliša i namjenske upotrebljivosti  voda.

Zagađenje voda je onečišćenje većeg inteziteta koje nastaje unošenjem,ispuštanjem ili odlaganjem u vode opasnih materija i energije u koncentraciji iznad dozvoljene granične vrijednosti,tako da se dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi i stanje okoliša.