Koliko je u BiH radioaktivnog otpada?

Premda nemamo nuklearnu elektranu, u BiH postoje velike količine raznog nuklearnog otpada koji predstavlja stalnu opasnost po građane, jer je ostao bez kontrole tokom rata, pa sada niko ne zna gdje su izvori zračenja.

Ovo je izjavila Lamija Tanović, profesorica atomske i nuklearne fizike, bivša voditeljica Odjela za međunarodnu naučnu i tehničku suradnju koji je imao zadatak da surađuje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju.

Koliko skladišta u kojima je odlagan radioaktivni otpad, poput onog u Miševićima, u blizini Sarajeva predstavljaju opasnost po mještane zavisi od načina na koji je otpad deponiran.

Direktiva da se naprave skladišta za radioaktivni materijal došla je nakon rata. Međutim, problem je koliko naši ljudi to ozbiljno shvaćaju, jer to nisu obična skladišta, pa da sve nabacate na jednu kamaru. Postoje razne vrste radioaktivnog materijala, od onog iz industrijskih postrojenja, jer svaki gromobran ima radioaktivni izvor, do onog koji se koristi u nuklearnoj medicini - kazala je Tanović.

Tanović kaže da može biti bezopasno, ali može predstavljati i veliku opasnost po mještane jer se zračenje ne može osjetiti čulima, nego su potrebni sofisticirani mjerni uređaji. Razni preparati moraju se skladištiti na odgovarajuće načine. Neke moraju biti zaliveni u olovo, neki u betonsko kućište. Mjerni uređaji moraju izmjeriti svaku vrstu zračenja, alfa, beta, gama zračenja, i to na pet, deset i više metara. Potrebna je cijela jedinica profesionalaca koji to moraju kvalitetno odraditi. Ako to nije tako, onda niko ne zna što mi imamo - tvrdi Tanović.

Profesorica Tanović kaže da ljudi u BiH neozbiljno shvaćaju problem nuklearnog otpada i opasnosti koje on predstavlja.

Pa ni ljudi u Černobilu prvih nekoliko dana nisu znali uopće što se dešava. Pitanje je samo koliko je u našoj državnoj agenciji profesionalaca a koliko političkih pulena. Mora postojati vrlo ozbiljan projekt, u kojem će državni organi točno odrediti lokaciju skladišta i osigurati da se svaki preparat adekvatno pohrani - kaže Tanović.