Pojam brenda - BRENDING

BRENDING - je postupak u marketingu čiji je cilj da se u svijesti potrošača kreira percepcija da na tržištu ne postoji ni jedan proizvod kao vaš proizvod,da je on jedinstven i da ga treba zapamtiti kao nešto novo i posebno.

Veoma je važno zapamtiti da se proces brendinga («žigosanja») ne događa na tržištu,već isključivo u glavama i svijesti potrošača.Brend je imenica, i to vlastita imenica,i smatra se da je danas najznačajnija funkcija marketinga baš izgradnja brenda.

Današnji suvremeni čovjek postao je prezasićen količinom informacija koju prima putem reklama, tako da postaje indiferentan na sve reklame.

Definicija brenda: «BREND je jedinstvena ideja ili koncept koju posjedujete u svjesnosti potrošača.»

Zakoni brendinga:

 

 1. Zakon širenja:snaga brenda je obrnuto proporcionalna njegovom opsegu.
 2. Zakon kontrakcije. Brend postaje jači kad suzite njegov fokus.
 3. Zakon publiciteta. Rođenje brenda postiže se PR,ne reklamom.
 4. Zakon reklame. Jednom rođen brend se održava reklamom
 5. Zakon riječi. Brend mora da posjeduje jednu riječ u svijesti potrošača.
 6. Zakon vjerodostojnosti. Uspjeh brenda je rezultat njegove autetničnosti. /slogan Coca Cola: «To je prava stvar» /
 7. Zakon kvaliteta. Kvalitet je važan, ali se brend ne izgrađuje samo na kvaliteti.
 8. Zakon kategorije. Vodeći brend promoviše svoju kategoriju a ne brend (primjer Microsoft)
 9. Zakon imena. U principu brend i nije drugo do IME, koje mora biti kratko,jednostavno,da se lako izgovara,jedinstveno,predlaže kategoriju)
 10. Zakon oblika. Logotip brenda dizajnira se da ga gledaju oba oka.
 11. Zakon boje. Brend treba da koristi boju suprotno boji konkurencije.
 12. Zakon granice. Ne postoje granice globalnog brendinga.
 13. Zakon postojanosti.Brend se ne izgrađuje preko noći,uspjeh se mjeri decenijama.